Lezing

Infense kennismiddag aanbestedingen

Wanneer: 11-04-2018
Tijdstip: 13:30
Locatie:
Business Lounge Go Ahead Eagles, Vetkampstraat 1 te Deventer
Aanmelden voor deze lezing

Op woensdag 11 april a.s. vindt de jaarlijkse “Infense kennismiddag aanbestedingen” plaats. Deze middag staat het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen centraal. Plenair bespreken we trends en actualiteiten die het afgelopen jaar in de aanbestedingspraktijk voorbij zijn gekomen.
Tijdens twee workshoprondes hebt u de gelegenheid uw kennis op meer specifieke thema’s bij te spijkeren.
U kunt achtereenvolgens twee van onderstaande workshops bijwonen:

Workshop 1:    aanbestedingen: welke risico’s mogen over de schutting (en welke niet?)
Doelgroep: opdrachtgevers en inschrijvers op aanbestedingen alle sectoren

Workshop 2:    gebieds- en projectontwikkeling: aanbestedingen en staatssteun 
Doelgroep: projectontwikkelaars, gebiedsontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten

Workshop 3:    trends en ervaringen inkoop sociaal domein
Doelgroep: inschrijvers op zorgaanbestedingen, gemeenten inkoop / sociaal domein

Workshop 4: informatieverstrekking in aanbestedingen bij UAV-GC contracten 
Doelgroep: aannemers, installateurs, adviseurs en opdrachtgever UAV-GC contracten (bouw)

Na aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u gevraagd wordt uw voorkeur voor de te volgen workshops aan te geven.