Expertise

Als specialisten in aanbestedingsrecht, bouwrecht en gebiedsontwikkeling kennen we alle ins en outs op ons vakgebied. Onze bewezen, jarenlange samenwerking maakt dat we slagvaardig en effectief zijn. We zijn in staat om letterlijk iets tot stand te brengen. Daar zit onze kracht!

 • Bouwrecht

  Bouwrecht

  Infense advocaten adviseert en begeleidt partijen bij het opstellen van bouwcontracten. Van relatief eenvoudige aannemingsovereenkomsten tot uitgebreide, geïntegreerde DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) contracten. Daarbij belichten we niet alleen de juridische aspecten, maar kijken verder om een goede inschatting te kunnen maken van de projectrisico’s voor onze cliënt. En indien nodig schakelen we andere - niet juridische - specialisten uit ons netwerk in. Waar nodig staan we onze cliënten bij in het voeren van juridische procedures.

 • Aanbestedingsrecht

  Aanbestedings-
  recht

  Aanbestedingen worden in steeds meer branches gemeengoed. Infense advocaten adviseert en begeleidt zowel aanbestedende partijen als inschrijvers op aanbestedingen. Moet een opdracht worden aanbesteed en hoe? Wat zijn de uitzonderingen? Waar dient u rekening mee te houden in een bepaalde specifieke branche? Is de aanbesteding wel correct verlopen? Wij helpen u bij het vinden van de antwoorden. Wanneer er geprocedeerd moet worden zetten we de spelregels op scherp. Maar we schromen ook niet om te zeggen dat u geen zaak heeft. Inhoud en kwaliteit staan bij ons altijd voorop.

 • Gebiedsontwikkeling

  Gebieds-
  ontwikkeling

  De functieverandering van een gebied of locatie speelt zich af op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Politieke- en financiële invloeden spelen hierbij een grote rol. Bij Infense advocaten hebben we ook oog voor deze niet juridische aspecten. Samen met de cliënt en met andere stakeholders werken wij toe naar de meest rendabele vorm van contractuele samenwerking.