Team van Infense

Manfred Fokkema

Advocaat gebiedsontwikkeling, aanbestedingsrecht

Manfred is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling en aanbestedingsrecht. Sinds 2001 is hij werkzaam geweest als consultant bij Eiffel en PurpleBlue (Tauw) en als advocaat bij KienhuisHoving. Hij is werkzaam voor overheden, ontwikkelaars en bouwbedrijven. Manfred wordt vaak in een vroegtijdig stadium betrokken bij de contractvorming voor een gebieds- of projectontwikkeling. Weet van de hoed en de rand. Hij bekijkt zaken met een helikopterview en met oog voor politieke verhoudingen. Hij schrijft graag over zijn vakgebied dat grenst op het snijvlak van het privaatrecht en het publiekrecht. Zo bespreekt hij regelmatig actuele uitspraken in het tijdschrift Bouwrecht. Hij is (mede-)auteur van een aantal boeken, zoals de Wegwijzer Exploitatieovereenkomsten, Recht rond Grondbeleid en Recht rond Grondtransacties. Ook is hij redactielid en columnist voor het tijdschrift Grondzaken in de praktijk.

Recente publicaties

Liesbeth Haverkort

Advocaat aanbestedingsrecht, bouwrecht

Liesbeth heeft ruime ervaring op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht, onder andere opgedaan als juridisch medewerker en advocaat bij KienhuisHoving. Liesbeth staat inschrijvers op aanbestedingen in verschillende sectoren bij, waaronder zorg, facilitaire dienstverlening en bouw (utiliteitsbouw en GWW). Ook adviseert zij overheden bij aanbestedingen. In bouwcontractengeschillen kent zij beide kanten van de tafel. Liesbeth heeft veel kennis van jaarlijkse zorginkoopaanbestedingen ten behoeve van de inkoop van AWBZ -zorg. Liesbeth rondde in 2011 de postacademische Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht cum laude af. Zij is ook docent bij de Academie voor de Rechtspraktijk en publiceerde meerdere artikelen in Tijdschrift Bouwrecht. Liesbeth is duidelijk en pragmatisch ingesteld. Zij staat haar mannetje in een typische mannenwereld.

Recente publicaties

 • Noot bij uitspraak Raad van Arbitrage

  Verschenen in Bouwrecht 5/2018
 • Noot bij uitspraak Raad van Arbitrage

  Verschenen in Bouwrecht 1/2018
 • 50 jaar aanbestedingsrecht: van blanken en opzet naar Aanbestedingswet 2.0

  Verschenen in Terecht Bouwrecht
 • Wijzigingen Aanbestedingswet 2016: highlights voor de bouwpraktijk

  mr. L.E.M. (Liesbeth) Haverkort en T.A. (Tjinta) Terlien, verschenen in Bouwrecht mei 2016

Sjoerd Schouten

Advocaat aanbestedingsrecht, bouwrecht

Sjoerd is specialist aanbestedingsrecht en bouwrecht. Hij adviseert bouwbedrijven en overheden, maar ook inschrijvers op aanbestedingen in andere sectoren als ICT en zorg. Sjoerd heeft veel kennis van jaarlijkse zorginkoopaanbestedingen ten behoeve van de inkoop van AWBZ -zorg. In de afgelopen jaren deed hij, o.a. bij KienhuisHoving, ook ruime ervaring op in het onderbouwen van bouwstagnatie- en meerwerkclaims. Sjoerd is creatief en schakelt snel tussen verschillende rechtsgebieden.

Recente publicaties

Antoine Broesterhuizen

Advocaat (partner) aanbestedingsrecht, bouwrecht, gebiedsontwikkeling

Antoine is sinds 1998 als advocaat werkzaam op het gebied van aanbestedingsrecht, bouwrecht en gebiedsontwikkeling. Hij heeft ruime ervaring opgedaan als advocaat bij achtereenvolgens Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Nysingh en KienhuisHoving (partner). Hij adviseert bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheden en inschrijvers op aanbestedingen. Ook procedeert Antoine veelvuldig in bouwzaken, veelal bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en in aanbestedingskortgedingen. Naast de bouw (utiliteitsbouw en GWW) heeft hij ruime ervaring in sectoren als facilitaire dienstverlening en zorg. Antoine kan goed luisteren, is snel, duidelijk en to the point. Dat werkt verhelderend. Verder doceert hij bij de Academie voor de Rechtspraktijk en is hij medeauteur van Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht (Kluwer en Sdu).

Recente publicaties

 • Nieuw: klachtenafhandeling bij aanbesteden

  Verschenen in Bouwen in het Oosten, nr. 2, 1 april 2013
 • Een boeiend intermezzo: Aanbestedingswet 2012 (deel II)

  Verschenen in Bouwrecht, nr. 61, 1 april 2013
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: hand in hand?

  Verschenen in Bouwen in het Oosten, nr.6, 1 juni 2011

Arjan ter Mors

Advocaat (partner) aanbestedingsrecht, bouwrecht, gebiedsontwikkeling

Arjan heeft ruim 20 jaar ervaring op het vlak van aanbestedingsrecht, bouwrecht en gebiedsontwikkeling. Arjan heeft onder meer gewerkt als consultant bij Tauw en als advocaat bij Stibbe en KienhuisHoving (partner). Hij adviseert bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheden en inschrijvers. Arjan is actief in alle sectoren van de bouw en afvalverwerking. Hij heeft ruime ervaring in de GWW-sector. Het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten zit in zijn bloed. Hij procedeert - met overtuigingskracht - veelvuldig in bouw- en aanbestedingszaken, veelal bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij de kort geding rechter. Ook is hij actief als arbiter en mediator. Daarnaast doceert Arjan onder meer bij het Instituut voor Bouwrecht, de TU Twente en is hij redactielid bij het Tijdschrift Bouwrecht. Arjan is medeauteur van Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht (Kluwer en Sdu).

Recente publicaties

Rick van Cooten

Advocaat aanbestedingsrecht, bouwrecht

Rick is sinds januari 2014 bij Infense advocaten werkzaam. Eerst als juridisch medewerker en sinds augustus 2014 als advocaat. Tijdens zijn rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht heeft hij deelgenomen aan de Masterclass Bouwrecht en stage gelopen bij verschillende organisaties (o.a. op de juridische afdeling van een groot bouwbedrijf en twee advocatenkantoren). Rick adviseert met name op het vlak van bouw- en aanbestedingskwesties.

Recente publicaties

 • De RAW-inschrijfstaat: van postengenialiteit naar kostendekkendheid

  Verschenen in Bouwrecht 2017/2
 • Kroniek UAV-GC Uitspraken 2017

  Verschenen in Bouwrecht 2018/3

Erik Plas

Wetenschappelijk medewerker

Erik werkt sinds februari 2015 bij Infense als wetenschappelijk medewerker. In die rol ondersteunt hij de advocaten en is hij eerste aanspreekpunt op het gebied van knowhow. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over de wezenlijke wijziging van overheidsopdrachten. Erik publiceert regelmatig en is medeauteur van de Tekst&Commentaar Aanbestedingsrecht.

Erik heeft eerst de studie Franse taal en cultuur succesvol afgerond. Daarna heeft hij de bachelor internationaal en Europees recht in 2,5 jaar afgerond met het judicium ‘met tevredenheid’. De master International and European Law werd vervolgens cum laude behaald. Tijdens zijn rechtenstudie heeft Erik deelgenomen aan de mondiale European Law Moot Court, een semester in Straatsburg gestudeerd, en stages gelopen bij Nysingh en een onderzoeksinstituut. Ook nam hij als young talent deel aan de internationale FNI-conferentie ‘De stad van de toekomst’.

Recente publicaties

 • Hoe om te gaan met een wezenlijk gewijzigde gebiedsontwikkeling?

  Verschenen in Grondzaken in de praktijk, 11 december 2016
 • Wat is de reikwijdte van de onderzoeksverplichting van een aanbestedende dienst?

  Annotatie verschenen in JAAN 2016/198
 • Opzeggen van een wezenlijk gewijzigde overeenkomst, of toch niet?

  Verschenen in tijdschrift Aanbestedingsrecht 2016(6) 97
 • De (on)mogelijkheid een wezenlijk gewijzigde opdracht te beëindigen

  Verschenen in Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2017(3) 42
 • Tekst&Commentaar Aanbestedingsrecht (derde druk, 2017)

  Samen met prof. Hebly de wetsartikelen inzake de wezenlijke wijziging becommentarieerd

Myrna Greven

Advocaat aanbestedingsrecht, bouwrecht

Myrna is sinds januari 2016 advocaat bij Infense Advocaten. Daarvoor was zij advocaat bij JPR Advocaten. Myrna heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar studie heeft zij deelgenomen aan de interdisciplinaire Honours Academy. Daarnaast heeft Myrna tijdens haar studie stage gelopen bij twee middelgrote advocatenkantoren. De master Nederlands recht werd cum laude gehaald. Myrna procedeert en adviseert op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht. Ze zet graag haar tanden in juridische vraagstukken! Om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en procederen werkt zij vanuit een breed perspectief.

Recente publicaties

Jos Huisman

Advocaat aanbestedingsrecht, bouwrecht

Jos werkt sinds juni 2017 bij Infense advocaten. Hij is in augustus 2017 beëdigd als advocaat. Daarvoor was Jos 4,5 jaar werkzaam als bedrijfsjurist bij een middelgrote aannemer, waar hij voornamelijk bezig was met bouw- en aanbestedingsrecht. Naast rechten heeft Jos ook een studie Sociale Geografie en Planologie afgerond, met als afstudeerrichting Vastgoedkunde. Zijn studieachtergrond en werkervaring stelt Jos in staat om als advocaat vanuit een breed perspectief praktisch en oplossingsgericht te werken.

Recente publicaties

Wendy Groen

Office Manager

Wendy Groen is sinds 1 november 2014 werkzaam bij Infense advocaten als office manager.

Recente publicaties

Wendy Golstein

Juridisch secretaresse

Wendy Golstein is sinds 1 juli 2017 werkzaam bij Infense advocaten als juridisch secretaresse.

Recente publicaties

Sally van der Vegt

Juridisch secretaresse

Sally is sinds september 2017 werkzaam bij Infense advocaten als juridisch secretaresse.

Recente publicaties

Manfred FokkemaT 0570 – 75 80 05
Liesbeth HaverkortT 0570 – 75 80 04
Sjoerd SchoutenT 0570 – 75 80 06
Antoine BroesterhuizenT 0570 – 75 80 01
Arjan ter MorsT 0570 – 75 80 02
Rick van CootenT 0570 – 75 80 07
Erik PlasT 0570 – 75 80 08
Myrna GrevenT 0570 – 75 80 09
Jos HuismanT 0570 - 75 80 10
Wendy GroenT 0570 - 75 80 77
Wendy GolsteinT 0570 - 75 80 78
Sally van der VegtT 0570 - 75 80 76